ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่สำนักงาน
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขติดต่อ
0-7485-9500, 0-7485-9502

อีเมล

psusciencepark@gmail.comติดต่อเรา


ความคิดเห็น/ร้องเรียน

แผนที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP