PSU SCIENCE PARK

บริการพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเอกชน

Dry Lab

อุทยานฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้บริการในรูปแบบสำนักงาน และ Dry Lab อยู่ในบริเวณอาคาร A ชั้นที่ 1 และ 2 จำนวนรวม 52 ห้อง มีขนาดตั้งแต่ 20 – 60 ตร.ม. มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในห้องทุกห้อง เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น หรือต้องการขยายสาขา และยังสามารถเข้าถึงบริการด้านอื่นๆ ของอุทยานฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาด

• 20-25 ตร.ม. >> 1-2 คน
• 30-45 ตร.ม. >> 3-4 คน
• 50-60 ตร.ม.>> 5-6 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก

• ชุดโต๊ะสำนักงาน 1 ชุด
• โทรศัพท์ภายใน
• Wi-fi
• จุดเชื่อมต่อ Fiber Optic


Wet Lab

อุทยานฯ ให้บริการพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อาคาร B มีขนาด 95 ตร.ม. จำนวน 11 ห้อง กว้างขวางเพียงพอต่อการออกแบบและจัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทีมLabคอยให้คำปรึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย F Finger Scan  รปภ.ดูแล 24 ชม. 

ขนาด

• 95 ตร.ม. 

บริการส่วนกลาง

•  ระบบบำบัดทางชีวภาพ(SAP)
•  ระบบกำจัดสารเคมี
•  ห้องล้างเครื่องแก้ว
•  ฝักบัวฉุกเฉิน
•  ห้องประชุม

ข้อมูล ช่องทางติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ CUSTOMER SUPPORT ได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้