ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ New !

PSUSP ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

PSUSP ประกาศรับสมัครงาน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักออกแบบ