ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จำนวน 3 อัตรา หมดเขตรับสมัคร !

PSUSP เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา หมดเขตรับสมัคร !

PSUSP เปิดรับสมัคร “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)” หมดเขตรับสมัคร !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค” หมดเขตรับสมัคร !

PSUSP ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง “ช่างเทคนิค” หมดเขตรับสมัคร !