หลักสูตรอบรม

 • อาจารย์ผู้สอน
  นายสมาท เหตุหาก และนายอับดุลราซัค หมีนยะลา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
 • อาจารย์ผู้สอน
  ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)