หลักสูตรอบรม

 • อาจารย์ผู้สอน
  ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม ม
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567
 • อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 (รับจำนวนจำกัด)
 • อาจารย์ผู้สอน
  -
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
 • อาจารย์ผู้สอน
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
 • อาจารย์ผู้สอน
  คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร คิด Creative Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เท่านั้น