หลักสูตรอบรม

📢 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร ในพื้นที่ภาคใต้

🎉 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจด้านธุรกิจและนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม "Focus Group กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอาหาร" 🎉

📍อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME, STARTUP อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ 

เข้าร่วมกิจกรรม

📌 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุม Sea Sun อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

👉🏽สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 

ได้ที่ https://forms.gle/4ZHTzWH4eTpc6Z2P8

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!

📌 ภายในงานประกอบไปด้วย

 - กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร

 - แนะนำบทบาทหน้าที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

 - บรรยายหัวข้อ "Food innovation นวัตกรรมเปลี่ยนโลก พลิกธุรกิจอาหาร" และ "การเตรียมความพร้อม สถานที่ และกระบวนการผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐานฮาลาล"

- กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร "เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยี"

ห้ามพลาด!!! 

แล้วเจอกัน 

*****************************

รายละเอียดเพิ่มเติม

089-6585231 (คุณศตพร)

061-945-1497 (คุณณัฐธิดา)

063-9266155 (คุณสุพิชฌาย์)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com

—————————

PSU Science Park

"Where Science and Technology Harmonize with Business"

#PSUSciencePark #ipop

  • อาจารย์ผู้สอน
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น
Share: