หลักสูตรอบรม

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)

ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ 

.

“TREND TALK 2024” ….. REMADE ANEW✨

ความเป็นไปได้ใหม่ในความคุ้นเคยเดิม

.

บรรยายโดย คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์

บรรณาธิการบริหาร คิด Creative Thailand

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)

.

🗓 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (เวลา  13.30-16.00 น.)

📍 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

.

ฟรี ‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย ✨

📝 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://forms.gle/kdG1n6fN8hneUHFs7

.

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC) อว.ม.อ. โทร.0 7485 9524

  • อาจารย์ผู้สอน
    คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร คิด Creative Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
Share: