หลักสูตรอบรม

📢📢📢 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
📌 ความสำคัญของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
📌 หลักการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
📌 วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
📌 รูปแบบการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
โดย ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🕑🕑 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม SPARK อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://link.psu.th/9Cj7e
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 มีนาคม 2567
📣สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิปไตย ศรีนวลขาว
☎️0-7485-9516 มือถือ 082-9659566 หรือ📩 tippatai.s@gmail.com

  • อาจารย์ผู้สอน
    ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม ม
  • เปิดรับสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567
Share: