หลักสูตรอบรม

📢📢 สอวช. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา "ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย"

.

พบกับหัวข้อบรรยาย

🔹 นโยบายการปลดล็อกระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย

🔸 กฎหมาย กฎ ระเบียบด้านการปลดล็อกระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย

🔹 การจัดตั้งและดำเนินการ University Holding Company

🔸 การส่งเสริม Startup/Spin-Off จากงานวิจัยและนวัตกรรม

.

📅 วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.30-15.30 น.

📍  ณ ห้องประชุม Sky Blue Auditorium

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

.

✅ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://forms.office.com/r/q8Z4iKWuWx

☎️ สอบถามเพิ่มเติม : นางสาวกนกวรรณ คงเอื้อ

โทร. 0 7485 9526

อีเมล : kanokwanpsu18.ko@gmail.com

  • อาจารย์ผู้สอน
    -
  • เปิดรับสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
Share: