ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 อว.ม.อ. ต้อนรับผู้บริหาร Guru angad dev veterinary and animal sciences university เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการเรียนการสอนและการต่อยอดผลงานวิจัย 👍

📌 วันที่ 14 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guru angad dev veterinary and animal sciences university สาธารณรัฐอินเดีย นำโดย Dr. Meera D. Ansal Dean of College of Fisheries, GADVASU ณ ห้องประชุม A-G06 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการมาเยือนในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการเรียนการสอน และการต่อยอดผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ รวมถึงแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: