ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣ต้องการทุน…ต่อยอดธุรกิจ ต้องฟัง บริการ Open innovation 👍👍  ——————————————————

📌 บริการ Open innovation คือ อะไร

📌ขั้นตอนการดำเนินงาน

📌 การขอรับทุน

📌คุณสมบัติของสถานประกอบการ

📌 Open innovationให้อะไร

💡โดย ดร.จิตติมา ชูสังข์

ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภาคใต้ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

👉ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.30 - 12.00 น.

📻ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.00 MHz.

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: