ข่าวสารและกิจกรรม

24 กันยายน วันมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) และ ดร.ภาณุ ไทยนิรมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ด้านพัฒนาระบบ) ตัวแทนผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

Share: