ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 อว.ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับ USM

Universiti Sains Malaysia กระชับความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย และต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม👍👍

📌 วันที่ 20 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Sains Malaysia (USM) ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ณ ห้องประชุม Spark อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาต่างประเทศ

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: