ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 อว.ม.อ. แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา👍

📌 วันที่ 25 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม Spark อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย ตัวแทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมถึง การบรรยายพิเศษ “การต่อยอดผลงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์” โดย คุณธิปไตย ศรีนวลขาว จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ


#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: