ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣เทคโนโลยี…เพื่อผู้ประกอบการ👍

——————————————————

📌High Pressure Processing เครื่องแรกของภาคใต้

💡โดย คุณอธิราชย์ เริงณรงค์

นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

งานห้องปฏิบัติการ การทดสอบและโรงงานต้นแบบ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

👉ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 - 12.00 น.

📻ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.00 MHz.

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: