ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 อว.ม.อ. ต้อนรับผู้บริหาร Guru angad dev veterinary and animal sciences university เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการเรียนการสอนและการต่อยอดผลงานวิจัย 👍

📌 วันที่ 26 มกราคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.ดนุพล ทิพย์พงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ) พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guru angad dev veterinary and animal sciences university สาธารณรัฐอินเดีย นำโดย Prof. Dr. Yashpal Singh Malik

Dean of College of Animal Biotechnology,

GADVASU ณ ห้องประชุม Singora อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการมาเยือนในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการเรียนการสอน การต่อยอดผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ และแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านยางพารา ด้านอาหาร สู่เชิงพาณิชย์

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า พื้นที่ห้องปฏิบัติการ Food maker space รวมถึงเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: