ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและการผลักดันผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์👍👍

📌วันที่ 26 มกราคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.ภาณุ ไทยนิรมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนาระบบ) พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและการผลักดันผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายบริการ “การดำเนินการและการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม “โดย คุณพรรณทิวา แก้ววิชิต ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รวมถึงการบรรยาย “การบริหารจัดการและการผลักดันผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ โดย คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า พื้นที่ห้องปฏิบัติการ Food maker space รวมถึงเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: