ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣  อว.ม.อ. ต้อนรับอาจารย์ จากไต้หวัน เพื่อหารือความร่วมมืองานวิจัยด้าน Enviroment and Health ร่วมกันในอนาคต  👍

📌 วันที่ 29 มกราคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณวรสันติ์ โสภณ

รองผู้อำนวยการ และ ดร.อมลพัชร ยาคอบเซ่น

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับ Professor Dr. Wu-Chun Tu Department of Entomology,National Chung Hsing University และ Associate Professor Dr.Lin Chunfu Department of Veterinary Medicine,Pingtung University of Science and Technology  ณ ห้องประชุม Singora อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการมาเยือนในครั้งนี้ ได้มีการหารือความร่วมมืองานวิจัยด้าน Enviroment and Health และแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านยางพารา ด้านอาหาร สู่เชิงพาณิชย์

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า พื้นที่ห้องปฏิบัติการ Food maker space รวมถึงเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: