ข่าวสารและกิจกรรม

📢 เชิญชวนนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่มีผลงานพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์  เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ โครงการ


"การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์" (Global Partnership RDI to Commercialization) โดย สวทช 


🗓️วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 

เวลา 10:00-12:00 น.


เข้าร่วมรับฟังได้ 2 ช่องทาง

📍Onsite : ณ ห้อง  AG07 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📍Online : ผ่านโปรแกรม Zoom 

ID 998 7083 9790

Passcode: 420132 


สอบถามเพิ่มเติม 

คุณสุชัญญา  โทร  086-924-5696

Share: