ข่าวสารและกิจกรรม

อว.ม.อ. ต้อนรับ UiTM
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมศาสตร์👍

📌วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย อาจารย์วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยาย “การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมศาสตร์” โดย อาจารย์วรสันต์ โสภณ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนสู่ความยั่งยืน ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการเดินเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)  

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้
#PSUSCIENCEPARK 
#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: