ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อว.ม.อ. ต้อนรับ Frim ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม👍
📌วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาต่างประเทศ ต้อนรับ คณะ Forest Research Institute Malaysia (FRIM) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา

📌 โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

📌 นอกจากนี้ ยังมีการเดินเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า ระแนงไม้ยางนาและนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)  

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้
#PSUSCIENCEPARK 
#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: