ข่าวสารและกิจกรรม

___________❌ ขอแจ้งปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วม ❌__________

กิจกรรม " การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ด (Super food – Super Product) ” 🥑🫐

🔻เนื่องจาก มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวนมาก เกินจำนวนเป้าหมายที่กำหนด

.

ทางสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และลงทะเบียนเข้าร่วมมาเป็นจำนวนมากนะคะ 🙏

.

📍 สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆ ในครั้งถัดไป ได้ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. และสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

เพจ facebook อว.ม.อ. : https://www.facebook.com/psu.sciencepark

เพจ facebook OIL : https://www.facebook.com/OILPSU/

เว็ปไซต์ อว.ม.อ. : https://www.psusp.net/Home

เบอร์โทร : 074 859 500 หรือ 074 859 522

Share: