ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣IDC คว้ารางวัล 3 ผลงาน การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 - ThaiStar Packaging Awards 2024👍👍

📌อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบ จากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้า 3 รางวัล ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 - ThaiStar Packaging Awards 2024 ในประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป โดยนางสาวสุภาพร ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับ 2 รางวัลจากผลงานบรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพรแม่เศรษฐี และบรรจุภัณฑ์ชุดต้มสามเหลี่ยมเนินขุมทอง นางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ ได้รับ 1 รางวัล จากผลงานบรรจุภัณฑ์ชุดข้าวบัสมาติพร้อมหุง

📌โดยการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 - ThaiStar Packaging Awards 2024 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ โดยมีพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: