ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣📣เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ ITAP ปี 2567

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ 🏪ทุกประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

.

🌟เข้าร่วมโครงการ ITAP ปี 2567🌟

1.โครงการ ยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (SEC)

*สำหรับพื้นที่จังหวัด ระนอง ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ 50%

สูงสุด 4 แสนบาท/โครงการ

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : คุณศิริรัตน์ โทร. 08-9592-8302

.

2.โครงการ ยกระดับอุตสาหกรรมตอบโจทย์อุตสาหกรรมในภูมิภาค ในพื้นที่ภาคใต้

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ 50%

สูงสุด 2 แสนบาท/โครงการ

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : คุณยุทธภูมิ โทร. 08-1959-0239

.

สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ได้ ดัง Link 👇 ด้านล่าง (ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน)

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc42liWhpvjk4.../viewform

.

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อว.ม.อ.

โทร. 0-7485-9522

Share: