ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣จากแนวคิด…สู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
อว.ม.อ. กับการสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม👍
——————————————————
📌 แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจด้วยนวัตกรรม
📌 อว.ม.อ.กับการสนับสนุนผู้ประกอบการ
💡โดย คุณจันทิมา วงษ์ศิริ
CEO บริษัท อินโนเวชั่น สเปเชียลลิสต์ จำกัด

👉ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.30 - 12.00 น.
📻ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.00 MHz.
⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้
#PSUSCIENCEPARK 
#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: