ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อว.ม.อ. ต้อนรับ บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม 👍

📌วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณนิตยา ธาตุทอง หัวหน้าแผนก R&D และ คุณจุฑามณี นวลยัง Material engineer  ในกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายบริการในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม โดย เจ้าหน้าที่จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า ระแนงไม้ยางนา ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)  

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK 

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: