ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับรางวัล Innovation Awards 2024👍
——————————————————
📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์พิเศษ
👉อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับรางวัล Innovation Awards 2024
โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
👉ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.45 - 15.00 น.
📻ในรายการ แลบ้านแลเมือง
ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.00 MHz.
⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

Share: