ผลงานเด่น

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการนักศึกษา ภายใต้การดูแลของ TED FELLOW ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ โปรแกรม Ideation (IDEA) และโปรแกรม Proof of Concept (POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

Share: