ผลงานเด่น

🏆PSUSP AWARD 2022🏆


---------------------------------------


🎖รวบรวมที่สุด ของรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของเราชาวอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2565  


รวบรวมให้ทุกท่านอ่าน ในรูปแบบ E-BOOK  อ่านง่ายเพียง สแกน QR CODE หรือ กด Link  https://heyzine.com/flip-book/907db3ab3d.html


⛰️  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ


#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้


#PSUSCIENCEPARK

Share: