ผลงานเด่น

📣📣อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.” คว้ารางวัล 3rd Place Inspiring Solutions” จากงานประชุม 39th IASP World Conference 2022👍👇
🎥 สามารถรับชมผลงาน “Harmonizing Business with Science and Technology” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6nIoT3YZbyo หรือรับชมผ่าน เมนู VDO กิจกรรม บนเว็บไซต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Share: