คอนเทนต์

สงสัยกันไหม อุทยานแห่งชาติ⛰ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์💡 ต่างกันอย่างไร? 

มาลองอ่านกันได้เลย 😀

⛰️  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK  

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: