คอนเทนต์

การออกแบบกราฟิกป้ายแท็ก  FishPro Kitchen

จาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

Concept Design : ออกแบบกราฟิกแนวเรียบง่ายเน้นโลโก้เป็นหลัก โทนสีเขียวเข้ม

พื้นหลังสีขาวและเพิ่มภาพประกอบแทนการสื่อสารถึงความเป็นครัวฟิชโปร 

.

#IDCดีไซน์

#InnovationDesignCenter

#IDC

Share: