งานนวัตกรรมพร้อมใช้

📢📢 น้ำยาบ้วนปากที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้แบรนด์ในท้องตลาดได้

🔖ผลงานเรื่อง น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนประกอบของไคโตซานและเคอร์คูมินอยด์ที่ปราศจากแอลกฮอล์สำหรับต้านแผลอักเสบและต้านเชื้อราในช่องปาก

✅ป้องกันและรักษาต้านเชื้อราในช่องปาก

✅ต้านอักเสบ แก้ปวด

📍สนใจติดต่อ ขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย

คุณเพชรดา สัตยากูล

✉️e-mail :phetrada.sk@gmail.com

☎️ Tel: 074-859515 หรือ 083-532-9596

Share: