งานนวัตกรรมพร้อมใช้

📢📢 สูตรการเตรียมโพสต์ไบโอติกจากจุลินทรีย์โพรไบโอติกของเดิมมีกลิ่นและสีที่ไม่พึงประสงค์ จึงทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยากและต้นทุนสูง

🔖ผลงานเรื่อง สูตรการเตรียมโพสต์ไบโอติกจากจุลินทรีย์โพรไบโอติก

✅ไม่มีกลิ่นและไม่มีสี

✅ราคาต้นทุนมีราคาถูกกว่า

📍สนใจติดต่อ ขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย

คุณเพชรดา สัตยากูล

✉️e-mail :phetrada.sk@gmail.com

☎️ Tel: 074-859515 หรือ 083-532-9596

Share: