บริการ

ผลงานนักศึกษา

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP


ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์  MOTO CARE

ชื่อทีม TIS_TECH INNOVATION SERVICEรายละเอียด

Moto care เป็นระบบบริหารจัดการบนแพลตฟอร์มในรูปแบบ Web application on the cloud ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ แพลตฟอร์มนี้ เจ้าของร้านซ่อมนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานของช่าง ซึ่งปัจจุบันเจ้าของร้านซ่อมจะบริหารจัดการเองโดยระบบบันทึก on paper หรือ owned memory’s database ทั้งหมดและมีร้านขนาดใหญ่บางส่วนที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยบริหารแต่ก็ใช้ช่วยแค่บางส่วนเท่านั้น

Moto care เป็นนวัตกรรมแบบ Process and service innovation ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Digital (ทดแทน on paper) ซึ่งการบริหารร้านซ่อมได้ถูกนำไปจัดทำในรูปแบบของเว็บไซต์ โปรแกรม แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มเหล่านั้นแตกต่างกับ Moto care ดังนี้

1. Moto Care เป็นระบบบริหารจัดการบนแพลตฟอร์มที่เป็นได้ทั้งโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นหรือ ที่เรียกว่า Progressive web Apps ใช้งานง่ายผ่านมือถือ ใช้สะดวก รวดเร็ว ตัวหนังสือไม่เล็ก สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์ของร้านช่างแต่ละร้านได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นเว็บไซต์ โปรแกรมอื่นนั้น เป็นโปรแกรมเอนกประสงค์ ใช้งานผ่านมือถือทำได้ยาก ตัวหนังสือเล็ก หากจะปรับโปรแกรมให้เข้ากับสไตล์ของร้านช่างต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

2. Moto Care เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งแอพพลิเคชั่นอื่นๆจะใช้งานเม่ื่อมีการออนไลน์เท่านั้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน Progressive web Apps

3. Moto Care เป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบ Sharing system ข้อมูลจะถูกจำกัดการเข้าถึงตามประเภทสมาชิก สมาชิกจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ


1. เจ้าของร้านซ่อม จะสามารถดูข้อมูลเฉพาะร้านซ่อมของตัวเองเท่านั้น เช่น ข้อมูล รายได้ ข้อมูลการสั่งซื้ออะไหล่ ข้อมูลประเมินความพึงพอใจ นอกนี้ยังมีข้อมูลส่วนหน่ึ่งที่เจ้าของร้านซ่อมทุกร้านสามารถเข้าถึงได้คือ ประวัติการซ่อมของรถแต่ละคัน สต๊อคอะไหล่ของร้านอะไหล่แต่ ละร้าน ระบบค้นหารุ่นรถจากหมายเลขตัวถัง เพื่อช่วยในการตรวจเช็ครุ่นรถได้ถูกต้องทำให้การประเมินราคาซ่อมแม่นยำมากขึ้น และส่งผลให้การสั่งซื้ออะไหล่ได้ถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

2. เจ้าของร้านอะไหล่ สามารถดูข้อมูลการสั่งซื้ออะไหล่จากร้านซ่อม

การดูแลและสนับสนุน

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


รางวัลการันตี

-ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการ Startup Thailand League 2022

-ได้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ Demo : Startup Thailand League 2022 

ผลงานประจำปี 2565
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ Fallerhip

ชื่อทีม Version two


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ “Fallerhip” เป็นระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนการล้มในรูปแบบกางเกงป้องกันสะโพก เมื่อเกิดอุบัติเหตุระบบเซนเซอร์จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Fallerhip ไปยังผู้ดูแลทราบ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบกางเกงซับใน ทำให้ผู้สูงอายุสามารถสวมใส่ติดตัวได้ตลอดเวลาและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก หากผู้สูงอายุเกิดการล้ม ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกางเกงจะช่วยป้องกันกระดูกสะโพกแตกโดยประโยชน์ของ Fallerhip จะสามารถตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุได้ทั้งบริเวณในบ้านและนอกบ้าน ระบบแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือรองรับทุกเคส อาทิ บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้, ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่มีสติ, ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และหมดสติ, ระบบเซนเซอร์จะส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังผู้ดูแลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ Fallerhip ยังมีระบบที่ช่วยประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดการล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งแจ้งเตือนข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไปยังผู้ดูแลเช่นกัน กรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล สามารถแจ้งเตือนไปยังหน่วยฉุกเฉินได้ทันทีเพียงการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ


การดูแลและสนับสนุน

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รางวัลการันตี

-ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการ Startup Thailand League 2022
-ได้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ Demo : Startup Thailand League 2022


ผลงานประจำปี 2565
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ เด็กส่งผัก

ชื่อทีม เด็กส่งผัก


รายละเอียด

DekSongPak .com เป็นเว็บไซต์ที่ซื้อขายผักที่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ผ่านการคัดกรองจากโรงงานคัดแยกหรือแปลงผักในราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพ โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยฟีเจอร์หลักดังนี้
1.การสั่งซื้อผัก ภายในเว็บไซต์จะโชว์ผักที่มีจำหน่ายให้แก่ลูกค้าพร้อมกับราคาต่อหน่วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผักได้รับรู้ถึงราคาและเลือกซื้อได้ตามต้องการ


การดูแลและสนับสนุน
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รางวัลการันตี
-ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการ Startup Thailand League 2022
-ได้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ Demo : Startup Thailand League 2022
ผลงานประจำปี 2565ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ Eco fuel

ชื่อทีม เมต้า


รายละเอียด

Eco fuel … เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ โดยที่เราจะเชื่อม Eco fuel กับตัวเครื่องยนต์ โดยหลักการทำงานคือ เราจะทำให้น้ำแตกตัวเพื่อให้ได้ ไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยทีทั้งสองตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ และยังเป็นการเผาไหม้สมบูรณ์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วยอีกด้วย


การดูแลและสนับสนุน

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รางวัลการันตี

-ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการ Startup Thailand League 2022
-ได้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ Demo : Startup Thailand League 2022


ผลงานประจำปี 2565ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ BlackPhage

ชื่อทีม SenFarm


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ BlagPhage ทำจากหนอนแมลงวันลายที่มีโปรตีนสูง ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์

และส่วนผสมสำคัญ “แบคเทอริโอเฟจ” จะทำลายเซลล์แบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดการ

ใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์


การดูแลและสนับสนุน

P1: Entrepreneurial Ecosystem Development 2022

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผลงานประจำปี 2565ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์

RHODORY Anti-bacterial Acne Rubber Patches: แผ่นดูดซับสิวจากยางพาราและไลโปโซมโรโดไมรโทนสำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบ


ชื่อทีม Sci & Innova

รายละเอียด

RhodoryAcne Patch เป็นแผ่นปิดสิวที่มีส่วนประกอบของยางพาราเป็นวัสดุหลักซึ่งได้มาจากยางพาราธรรมชาติและผ่านการพัฒนา

ให้มีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวได้อย่างดีมีความยืดหยุ่นสูง ติดแนบสนิทกับผิวหนังได้ดี เมื่อดูดซับของเหลวจากสิวแผ่นยางจะค่อยๆ

บวมและเกิดเป็นเจลเคลือบแผ่นยางทำให้ลอกออกง่าย โดยไม่มีเศษ ของกาวค้างหรือติดอยู่บนพื้นผิว ช่วยลดความเจ็บปวดและปกป้องสิว

จากสิ่งสกปรก เนื่องจากแผ่นยางมีรูพรุนทำให้สามารถปลดปล่อยโรโดไมรโทนที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดสิว ช่วยลดการอักเสบ รอยแดงจากสิว และต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยให้สิวยุบลงและสามารถปกปิดสิวได้อย่างมั่นใจ


การดูแลและสนับสนุน

P1: Entrepreneurial Ecosystem Development 2022
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


ผลงานประจำปี 2565ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์

MADESIA® oral ulcer patch

(มาดีเซีย แผ่นฟิล์มแปะแผลในช่องปากผสมสารสกัดบัวบก)


ชื่อทีม MADEISA


รายละเอียด

ปัจจุบันพบว่ามีคนไทยเป็นแผลในช่องปากมากกว่า 14 ล้านคนต่อปี โดยเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ 1. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และ 2. เกิดจากเหล็กจัดฟันเกี่ยวในช่องปาก ซึ่งจากการทำแบบสำรวจพบว่ามีผู่ที่เป็นแผลในช่องปากและเลือกที่จะใช้ยาในการบรรเทาอาการรักษาถึง 41% ของคนที่เป็นแผลในช่องปาก แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์หรือยา เช่น  ยา steroid paste/gel ที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่ค่อยตอบโจทย์การใช้งาน เนื่องจากตัวยาหลุดลอกง่ายไม่ติดกับแผล แสบขณะใช้ยา และการใช้ยาเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลเสีย โดยจากการทำแบบสำรวจพบว่ามีผู้ที่ไม่พอใจถึง 94% จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ MADESIA Oral ulcer patch ที่สามารถทำให้แปะกับแผลได้ดีกว่า ใช้งานง่ายกว่า จากแผ่นฟิล์มสำเร็จรูปพร้อมใช้พอดีกับบริเวณแผล อีกทั้งยังมีสารสำคัญจากบัวบกและว่านหางจระเข้ ที่จะช่วยทำให้สามารถลดการอักเสบ เพิ่มการสมานแผล และยังสามารถดูดซับสารคัดหลั่งออกมาจากแผลได้ 


การดูแลและสนับสนุน

P1: Entrepreneurial Ecosystem Development 2022

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


ผลงานประจำปี 2565

ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ MOTOCARE

ชื่อทีมMOTOCARE


รายละเอียด

MOTOCARE (โมโต้แคร์) เป็นแพลตฟอร์ม เว็บแอพพลิเคชั่น (web application)ประกอบไปด้วย ส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ สำหรับร้านอะไหล่ ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน www.motocarethailand.app รวมถึงส่วนของผู้ใช้รถทั่วไปที่สามารถเข้าถึงงานซ่อมได้โดยเชื่อมโยงการค้นหาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ผ่าน Line OA : motocarethailand


การดูแลและสนับสนุน

P1: Entrepreneurial Ecosystem Development 2022
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


ผลงานประจำปี 2565
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ สเปรย์นาโนระงับกลิ่นกายจากสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อทีม DAMAR คว้าดาว


รายละเอียด

ปัญหาผิวใต้วงแขนเป็นปัญหาที่หลายต่อหลายคนประสบเช่นเดียวกับทีมDamar ที่ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นกาย ปัญหาการเกิดขน และปัญหาอื่นๆที่ตามมา ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และความมั่นใจของตนเองอีกด้วย ทางทีมจึงก่อตั้งธุรกิจสเปรย์ระงับกลิ่นกายจากสารสกัดธรรมชาติ Natural Extract Deodorant Spray ชื่อเเบรนด์ DAMAR เป็นธุรกิจสเปรย์ระงับกลิ่นกายที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ นั่นคือ ใบฝรั่ง และขิง แก้ไขปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และลดปัญหาการเกิดของเส้นขนผสมผสานกับวิตามินซี วิตามินซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เเละสารสกัดจากใบบัวบกเพิ่มเติม มีส่วนช่วยให้ผิวใต้วงเเขนสว่างกระจ่างใสขึ้น ลดรอยดำคล้ำ อันเกิดจากการใช้สารเคมี นอกจากนี้ใบฝรั่งยังสามารถยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระมากถึง 10 เท่า ไม่ทำให้ผิวใต้วงเเขนมีรอยคล้ำ พร้อมมีส่วนผสมของสารกักเก็บความชุ่มชื้น ทำให้ผิวใต้วงเเขนเรียบเนียน ไม่เเห้งกร้าน สามารถตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นกาย เพราะมีความอ่อนโยนต่อผิวการดูแลและสนับสนุน


การดูแลและสนับสนุน

P1: Entrepreneurial Ecosystem Development 2022

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


ผลงานประจำปี 2565