บริการ

โครงการสนับสนุนทุนนักศึกษา/สตาร์ทอัพ

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

📌 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี โท เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีความตั้งใจอยากทำธุรกิจ รวมทีมกันมา 3-5 คน

โดยสมาชิกทีมต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มีความถนัดด้านการเขียนโปรแกรม 

📌ส่งรายละเอียดผู้สมัคร และ Pitch Desk เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2566 ได้ที่ 

https://academy.nia.or.th/site/agtech-ai-incubation-2023/

🎯 สำหรับแนวคิดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ประกอบด้วยหัวข้อเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

1. Soil and crop monitoring system

2. Insect and plant disease detection

3. Aerial survey and imaging

4. Agriculture robotics/automation (weeding spraying harvesting etc.)

5. Crop sorting and grading

6. Livestock/Fishery control and management

7. Miscellaneous 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- นายสิรพัฒน์ ชนะกุล 

   โทร 091-541 5542 

   อีเมล sirapat@nia.or.th

- คุณอรวรรณ บุณยศักดิ์ (PSU science park)

   โทร 081-276 6264

   อีเมล orawan.bys@gmail.com

 

🚀🧑‍🌾 หากคุณสนใจอยากเร่งพัฒนาธุรกิจ STARTUP ด้าน "ยางพารา"
.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NATURAL RUBBER STARTUP
Acceleration Program : Batch3

📌 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี โท เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย บุคคลทั่วไป ทั่วประเทศ รับสมัครในรูปแบบเดี่ยว และแบบทีม (2-5 คน)
.
🕐Timeline โครงการ
- รับสมัคร : วันนี้ - 21 ก.ค. 66
Link สมัคร : https://kyl.psu.th/Jkao1n0Q1
- ประกาศรายชื่อผู้ที่่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา : 28 ก.ค. 66
- กิจกรรมสัมมนา จัด ณ กรุงเทพมหานคร : 10-11 ส.ค. 66
- พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเข้าพบที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ส.ค. - ก.ย. 66
- กิจกรรม RUBBER INNOVATION MACTHING DAY : 29 ก.ย. 66
.
สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
1.ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
2.ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ
3.มีโอกาสเข้าถึงนักลงทุนอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
.
หมายเหตุ :
ทุกทีมที่สมัครโครงการนี้ต้องดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่
1.ลงทะเบียนออนไลน์ : เพื่อทราบข้อมูลและผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
2.แผนธุรกิจ Business Model Canvas (หากมี ใช้ประกอบการพิจารณาเข้าร่วม)
3.เข้ากลุ่มไลน์ผู้สมัครโครงการ : ช่องทางการรับข่าวสารโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม
074-289358, 061-5152559 คุณณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย์ (พลอย

 

สร้างไอเดียธุรกิจจากผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์
พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11
(Research to Market - R2M#11)
ฟรีตลอดโครงการ พร้อมทรานสคริป
.
⏰ รับสมัคร : วันนี้ – 10 สิงหาคม 2566
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/uE8Hs4qGLtjeRJfX9
▶️ ประกาศรายชื่อ : 15 ส.ค.2566
▶️ Bootcamp & Pitching ระดับมหาวิทยาลัย : 1-3 ก.ย.2566 ม.อ.หาดใหญ่
▶️ Pitching ระดับภูมิภาค : พ.ย.2566 (คัดเลือกทีมไประดับประเทศ)
▶️ Pitching ระดับประเทศ : ก.พ.2567 (จ.เชียงใหม่)
.
✨ คุณสมบัติผู้สมัคร
- นักศึกษา ม.อ. ทีมละ 3-5 คน
- สมาชิกในทีมจะต้องมี 2 สาขาหรือ 2 คณะขึ้นไป

🌐 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Page : https://www.facebook.com/psuseda
Email : researchtomarket@gmail.com
Tel : 074-289-350 , 081-276-6264 คุณอรวรรณ (พี่นานา)
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 13 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่