หลักสูตรอบรม

 • อาจารย์ผู้สอน
  คุณอ้วน จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2559
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 9 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  ผศ.ดร.มุทิตา มีนุ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณกฤษฎ์ ลาชโรจน์ บริษัท ทีซัส เ
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  ผศ.คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. , ดร.วสมน สาณะเสน จากสถาบันเทคโนโลยีพระ
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 30 มกราคม 2566 เท่านั้น